Vyberte stránku

LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

Mgr. Bohuslava Výletová

IČ: 29370485

V naší ordinaci logopedie pro děti, dorost i dospělé poskytujeme komplexní pomoc při narušené komunikační schopnosti, poruchách výslovnosti, narušeném vývoji řeči, při problémových souhláskách nebo poruchách hlasu

Aktuality/Dovolená

– – – 

O nás

Našim pacientům poskytujeme preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch řeči, hlasu a sluchu pro děti, dospívající a dospělé. Zaměřujeme se především na pacienty z okolí Tišnova, Kuřimy, Veverské Bítýšky a Brna.

Při léčbě a procedurách používáme profesionální audio-video pomůcky s využitím PC techniky, dále logopedické sondy a různé pomůcky pro rozvoj motorických a percepčních funkcí.

Co je to „logopedie“?
Termín logopedie vznikl spojením dvou řeckých slov: logos (slovo) a paidea (výchova). Účelem logopedie je rozvíjet správný vývoj řeči po stránce formální i obsahové, předcházet vzniku poruch a vad řeči a napravovat již vzniklé poruchy a vady řeči.

Zaměřujeme se na…

 • poruchy artikulace řeči (dyskalkulie, dysartrie)
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost)
 • narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie, vývojová nemluvnost)
 • získaná neurotická nemluvnost (mutismus, elektivní mutismus, surdomutismus)
 • získaná porucha produkce a porozumění řeči (afázie)
 • porucha řeči (palatolálie)
 • narušení grafické podoby řeči (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • symptomatické poruchy řeči – doprovázející jiné dominantní postižení, poruchu nebo nemoc
 • poruchy hlasu
 • autismus – nemluvnost způsobená vrozenou poruchou osobnosti jako celku, z neschopnosti navázat kontakt s vnějším světem
 • kombinované vady a poruchy

Ordinace Tišnov

549 439 922
604 215 884

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 18:00
Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Pátek 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Kontaktní osoby

Mgr. Bohuslava Výletová
Klinická logopedka

Mgr. Šárka Nagyová
Logoped ve zdravotnictví

Mgr. Kristýna Godlewski
Logoped ve zdravotnictví

mapka

Ordinace Kuřim

541 428 248
604 215 884

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30 12:30 – 18:00
Středa 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 – 18:00
Pátek 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Kontaktní osoby

Mgr. Bohuslava Výletová
Klinická logopedka

Mgr. et Mgr. Helena Chlebcová Dis.
(momentálně na rodičovské dovolené)

Mgr. Bc. et Bc. Jana Helekalová
Logopedka ve zdravotnictví

Najdete nás v 5. patře v budově polikliniky